WARSZTATY - AWARIE PRZEMYSŁOWE

9-10 lutego, Warszawa

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Awarie przemysłowe - nowe regulacje i problemy praktyczne", w ramach których zostaną pruszone następujące zagadnienia:

  • Regulacje Dyrektywy Seveso III
  • Nowe obowiązki prowadzącego zakład o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii
  • Wymagana dokumentacja zakładowa w zw. z zapobieganiem awariom przemysłowym – istniejące problemy
  • Kontrole działalności zakładów podlegających regulacji Seveso III
  • Ubezpieczenia OC od następstw poważnych awarii przemysłowych – problematyka prawna, szacowanie ryzyka
  • Rozwiązania organizacyjno-praktyczne: prewencyjne działania przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w następstwie awarii

Kancelarię WKB będzie reprezentował jako prelegent Sergiusz Urban.

Szczegóły dotyczące warsztatów na stronie wydarzenia.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00