Logo
Aktualności
Aleksandra Hyla autorką rozdziału w publikacji „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym”
W monografii zawarto analizy ekspertów zajmujących się polskim, unijnym i zagranicznym prawem konsumenckim, dotyczące priorytetowych zagadnień w tej dziedzinie związanych z pozycją konsumenta na rynku energetycznym, finansowym oraz wobec nowych technologii. Aleksandra Hyla jest autorką rozdziału "Ocena zdolności kredytowej konsumenta jako narzędzie realizacji standardu zrównoważonego rozwoju w świetle projektu nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim"
Dr hab. Jakub Pokrzywniak autorem rozdziału w publikacji „Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne”
W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”. Jakub Pokrzywniak jest autorem rozdziału poświęconego realizacji roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby już istniejących urządzeń.
international
WKB Legal Alert | Projektowane zmiany w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zmiany dotyczące zatrudniania obywateli Rosji
W dniu 20 października 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ("Projekt”). Projekt przewiduje szereg zmian dotyczących sytuacji cudzoziemców, w tym ich pobytu na terytorium Polski.
WKB Legal Alert | Nowelizacja Prawa spółek – aktualizacja
Już niebawem - w dniu 13 października 2022 r. - wejdzie w życie ważna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych.
WKB członkiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kancelaria WKB została przyjęta w poczet członków wspierających Polskiego Związku Przemysłu Budowalnego. 
international
Prawnicy WKB doradzają akcjonariuszom Health Labs Care S.A. przy sprzedaży pakietu większościowego akcji
Prawnicy WKB doradzają akcjonariuszom Health Labs Care S.A. przy sprzedaży pakietu większościowego akcji na rzecz Medvic S.A R.L., spółki z Grupy USP.
Planowanie oraz przygotowanie inwestycji miejskich – webinar
W dniu 20 września 2022 roku odbyło się webinarium organizowane przez Unię Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza we współpracy z Kancelarią WKB poświęcone tematyce planowania oraz przygotowania inwestycji miejskich.
Prawnicy WKB wspierali Neo Energy Group przy sprzedaży 100% udziałów w spółce „Eviva Lębork”
Kancelaria WKB wspierała Neo Energy Group przy sprzedaży 100% udziałów w spółce „Eviva Lębork” sp. z o.o. na rzecz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o (Grupa Polsat). Jest to kolejna transakcja przeprowadzona pomiędzy tymi podmiotami, która umocni pozycję Grupy Polsat na rynku OZE poprzez realizację kolejnej inwestycji w farmę wiatrową, tym razem składają się z 23 turbin wiatrowych o łącznej mocy 50,6 MW w Potęgowie (woj. pomorskie).