Logo
Aktualności
W prowadzonej przez WKB sprawie Sąd Najwyższy wydał uchwałę o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania spółek handlowych.
Zespół sporów sądowych WKB, reprezentując klienta z branży metalowej i budowlanej, doprowadził do wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w przedmiocie dopuszczalności pozytywnego ustalenia przez sąd na podstawie art. 189 k.p.c., że uchwała zgromadzenia została podjęta, mimo że w protokole odnotowano, że nie uzyskała wymaganej większości głosów.
WKB Legal Alert | Wszystkiego najkarniejszego w Nowym Roku
Polski ustawodawca albo już przyjął albo jest w trakcie pracy nad przepisami o charakterze karnym, które poszerzą zakres ryzyka odpowiedzialności karnej, jaką mogą ponosić osoby na kierowniczych stanowiskach , a nawet w niektórych przypadkach organizacje. W alercie WKB zespół prawa karnego we biznesie przedstawia krótki przegląd zmian.
Noworoczne awanse w kancelarii WKB
Od 1 stycznia 2022 r. do grona wspólników WKB dołączyli: Anna Flaga-Martynek (projekty infrastrukturalne), Marta Midloch (projekty infrastrukturalne oraz rynki kapitałowe), Marcin Smolarek (bankowość i finanse), Maciej Szambelańczyk (energetyka), Anna Wojciechowska (prawo spółek i ładu korporacyjnego) oraz Anna Wyrzykowska (nieruchomości i proces inwestycyjny). Nominacje partnerskie uzyskali dotychczasowi doradcy: Agata Szczepańczyk-Piwek (rynki kapitałowe i usługi finansowe), Sergiusz Urban (ochrona środowiska) oraz Jordan Zafirow (rozwiązywanie sporów). Awans na stanowisko doradcy otrzymali: Wojciech Kulczyk (konkurencja i konsumenci), Bartosz Łaski (nieruchomości i proces inwestycyjny) oraz Krzysztof Sikorski (energetyka).
international
Poczta Polska, przy wsparciu WKB, uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w wysokości 215 miliona złotych
WKB doradzała Poczcie Polskiej w wielomiesięcznym i skomplikowanym postępowaniu przed Komisją Europejską, które zakończyło się decyzją aprobującą pomoc publiczną na rzecz Poczty w wysokości ok. 215 milionów złotych (ok. 49 milionów euro) na pokrycie strat poniesionych w związku z pandemią COVID-19.
WKB sygnatariuszem „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”
Kancelaria WKB była jednym z sygnatariuszy porozumienia sektorowego zawartego między rządem a branżą PV. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dynamiki rozwoju tego sektora i wzmocnienie korzyści ekonomicznych krajowego przemysłu fotowoltaicznego. Reprezentantem WKB był Maciej Szambelańczyk, partner współzarządzający zespołem prawa energetycznego.
international
WKB doradzała funduszowi Avallon MBO przy nabyciu większości udziałów w Norlys AS
Prawnicy WKB doradzali Avallon MBO przy nabyciu 75% udziałów w Norlys AS wraz z jej spółkami zależnymi w Polsce, Szwecji i Francji - Grupa Norlys to międzynarodowy holding produkujący wysokiej jakości oświetlenie zewnętrzne dla branży oświetlenia profesjonalnego z głównym zakładem produkcyjnym w Nowym Sączu.
Wiktor Iwański z zespołu rozwiązywania sporów obronił swoją pracę doktorską
Jest nam niezwykle miło poinformować, że Wiktor Iwański z zespołu rozwiązywania sporów naszej kancelarii obronił swoją pracę doktorską „Obejście prawa w drodze umowy zobowiązującej”. 
WKB Legal Alert | REWOLUCJA NA RYNKU INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH
Od miesiąca trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie, zwanej „ustawą antylichwiarską”. Przyjęcie ustawy będzie wiązało się z licznymi zmianami w zakresie działalności instytucji pożyczkowych, które już wkrótce będą musiały dostosować się do nowych wymagań wynikających ze zmiany m.in. ustawy o kredycie konsumenckim, kodeksu cywilnego i kodeksu karnego.