„Halo, tu sygnalista – czyli co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć” to tytuł webinarium, jakie eksperci WKB przeprowadzili we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, co tylko potwierdza, jak istotne jest to zagadnienie.

Czas implementacji unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów, której celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE oraz prawa krajowego, mija 17 grudnia. Zgodnie z przyjętym projektem ustawy każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników jest zobowiązany wdrożyć u siebie procedurę zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości (przy czym ci pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 249 pracowników powinny to uczynić w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, jaka zostanie przyjęta).

W trakcie webinarium przeprowadzonego wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw i poświęconego implementacji dyrektywy o sygnalistach eksperci WKB: Aleksandra Stępniewska, Karolina Miksa i dr Mateusz Gajda rozmawiali m.in. o tym:

  • czy dobre zamiary sygnalisty mają znaczenie,
  • dlaczego warto chronić sygnalistę,
  • jaki system raportowania przyjąć i jak zapewnić zgodność systemu z RODO,
  • jak zorganizować system raportowania w grupie kapitałowej.

Prezentacja omawiana podczas spotkania: LINK