Euroklimat sp. z o.o., spółka należąca do Elevion Group, zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Instal Bud Pecyna sp. z o.o. – spółce działającej na rynku projektowo-budowlanym.

Instal Bud Pecyna sp. z o.o. świadczy usługi techniczne i dotyczące zarządzania projektami oraz kompleksowe usługi budowlane, obejmujące w szczególności instalacje HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie), a także instalacje wodno-kanalizacyjne. Spółka zajmuje się również budową oczyszczalni ścieków oraz świadczy wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne.

Euroklimat sp. z o.o. specjalizuje się w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych oraz elektrycznych, teletechnicznych i informatycznych. Jest spółką zależną Elevion Group w Polsce, wiodącego europejskiego dostawcy kompleksowych rozwiązań w zakresie dekarbonizacji i wyższej efektywności energetycznej.

Prawnicy WKB zapewnili kompleksowe wsparcie prawne transakcji, począwszy od przeprowadzenia badania due diligence spółki, strukturyzacji transakcji, aż po negocjacje i pomoc w sfinalizowaniu dokumentacji transakcyjnej. Nasi prawnicy wspierali również Euroklimat sp. z o.o. w uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Przy transakcji pracował Sebastian Woźniak, przy wsparciu Zuzanny Cybulskiej i pod nadzorem Anny Kratiuk oraz Jakuba Jędrzejaka. Prace w zakresie uzyskania zgody na koncentrację prowadzone były przy wsparciu Wojciecha KulczykaFilipa Rybaka.