Konferencja naukowa "Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych"

10 czerwca 2019 roku w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa pt. "Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych", której organizatorem jest Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe” wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. 


Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu kwartalnika naukowego "Prawo Asekuracyjne", który jest już na rynku od 25 lat. 


W tym roku weszło w życie wiele nowych przepisów prawnych regulujących działalność ubezpieczeniową, które implikują szereg zmian w działalności uczestników rynku ubezpieczeniowego. Jednocześnie branża ubezpieczeniowa musi zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z rozwojem nowych technologii, które wymuszają modyfikację tradycyjnych procesów zawierania umów ubezpieczenia. O tym wszystkim rozmawiać będą uczestnicy podczas konferencji.


W gronie uczestników konferencji jest dr hab. Jakub Pokrzywniak, który wygłosi prelekcję pt. "Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia przewidziana w prawie polskim a wymogi nowoczesnego obrotu".


Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie organizatora.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00