Biogaz – nowe perspektywy

29 maja 2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium "Biogaz - nowe perspektywy" zorganizowane przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI). Przedstawiciele branży biogazowej spotkali się, by porozmawiać o przyszłości sektora i oczekiwaniach regulacyjnych w kontekście procedowanej nowelizacji do ustawy o OZE.


Jednym z prelegentów podczas wydarzenia był Maciej Szambelańczyk, który opowiedział uczestnikom o przepisach dotyczących branży biogazowej w projekcie nowelizacji ustawy o OZE z dnia 25.02.2019 r. oraz propozycjach zmian prawnych zgłoszonych przez branżę biogazową.


Program wydarzenia

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00