Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych

30 marca 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas”.


Jednym z prelegentów będzie Katarzyna Jakubowska-Kaleta, która będzie mówiła na temat wyłączeń obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00