AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW | MDR: Jak prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych?

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają prawników z firm członkowskich PSPP na szkolenie z cyklu Akademii Prawnika Przedsiębiorstw WKB. Jest to autorski program szkoleniowy opracowany przez ekspertów kancelarii WKB specjalnie z myślą o prawnikach wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw, w ramach którego koncentrujemy się na zagadnieniach prawnych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.


12 marca 2019 r. | 10:00-12:30

siedziba WKB: Plac Małachowskiego 2, wejście A (od ul. Traugutta)


Z początkiem 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (rozdział 11a Ordynacji podatkowej). Co do zasady, obowiązki w zakresie raportowania dotyczą przede wszystkim promotorów (m.in. radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych), ale w określonych sytuacjach mogą również obejmować przedsiębiorców. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozpoznawać i rozróżniać schematy podatkowe, kiedy i wobec kogo aktualizuje się obowiązek raportowania,  w jakich terminach należy zgłaszać schematy podatkowe, co robić gdy schemat podatkowy powinien być zgłoszony przez inny podmiot, jakie przewidziano sankcje za niewypełnienie tego obowiązku. Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć Państwu podczas szkolenia i wspólnej dyskusji.


Zagadnienia:

  • Uzasadnienie wprowadzenia obowiązku MDR;
  • Kluczowe terminy, tzw. daty graniczne;
  • Definicja schematu podatkowego;
  • Rodzaje schematów podatkowych;
  • Kryterium głównej korzyści;
  • Obowiązek raportowania  podmioty;
  • Raportowanie, a tajemnica prawnie chroniona;
  • Udostępnienie i wdrożenie schematu podatkowego;
  • Ogólne i szczególne cechy rozpoznawcze;
  • Obowiązki i sankcje.Prowadzący:


Łukasz Czekański – doradca podatkowy, counsel, zarządzający zespołem podatkowym.
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, w szczególności w przygotowywaniu struktur podatkowych w transakcjach fuzji i przejęć m.in. związanych z szeroko pojętą restrukturyzacją podmiotów gospodarczych. Doradza także klientom w zakresie bieżącej obsługi podatkowej i reprezentuje w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Wspiera również klientów w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych.Daria Bidelska – radca prawny, senior associate.
Zajmuje się kompleksową obsługą podatkowo-prawną przedsiębiorców i doradztwem podatkowym. Reprezentuje klientów w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradza także w kwestiach dotyczących odpowiedzialności karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstwa, w tym członków zarządu.Udział w szkoleniu można zgłaszać przesyłając wiadomość na adres: biuro@pspp.org.pl.

Szkolenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00