Dni Betonu

W dniach 8-10 października odbędzię się jubileuszowa edycja konferencji Dni Betonu, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów Cementu.


Konferencja to okazja do spotkań, nawiązywania kontaktów i wymiany wiedzy między przedstawicielami branży oraz środowiskiem naukowym. Tematyka konferencji obejmuje przede wszystkim praktyczne aspekty technologii betonu, innowacyjne rozwiązania materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne, ale również nie brakuje kwestii prawnych.


Trzeciego dnia konferencji odbędą się warsztaty p.t. "Wyroby budowlane pod kontrolą", które poprowadzą prawnicy WKB wspólnie z p. Romanem Sobczakiem – Dyrektorem Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Aleksandra Wędrychowska-Karpińska (partner), dr Bartosz Turno (partner) oraz Piotr Popielarski (senior associate) przybliżom uczestnikom następujące zagadnienia:

  • beton towarowy jako wyrób budowlany;
  • przedsiębiorca w toku kontroli wyrobów budowlanych;
  • cement, beton, prefabrykaty, chemia budowlana jako wyroby budowalne;
  • wybrane kwestie proceduralne: pobieranie próbek ze składu oraz z placu budowy

Program

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00