Programowanie Rozwoju: Elektromobilność

15 marca w Poznaniu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Programowanie Rozwoju: Elektromobilność”, której organizatorami są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wraz z Kołem Naukowym Polityki Rozwoju. Kancelaria WKB jest partnerem wydarzenia, którego patronami zostali: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Prezydent Miasta Poznania objął konferencję patronatem honorowym.

 

Wydarzenie będzie okazją do wymiany opinii i doświadczeń wśród uczestników – przedstawicieli nauki, administracji publicznej i biznesu – na temat rozwoju elektromobilności w Polsce. W programie konferencji znalazło się wiele paneli dyskusyjnych , w ramach których omawiane będą m.in. strategiczne cele rozwoju elektromobilności, zintegrowanie działań na wszystkich szczeblach podmiotów zaangażowanych w tę branżę, zagadnienia związane z ochroną konkurencji, własności intelektualnej czy partnerstwem publiczno-prywatnym w tym obszarze.

 

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się eksperci kancelarii WKB z zespołu prawa energetycznego oraz prawa zamówień publicznych – Maciej Szambelańczyk (partner), Agnieszka Chwiałkowska (counsel), dr Piotr Lissoń oraz Jarosław Kola.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 

Szczegółowe informacje i program wydarzenia dostępne są na stronie konferencji.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00