Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

W dniu 19 maja 2016 roku, w Warszawie odbędzie się druga edycja specjalistycznego seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania" organizowanego przez CBE Polska. Kancelaria WKB jest partnerem prawnym tego wydarzenia.


Podczas seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania,
  • rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego,
  • pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów,
  • realizowanie obowiązków ekologicznych.


W ramach seminarium wystąpi dr Sergiusz Urban, prawnik, counsel w kancelarii WKB, specjalista w zakresie polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska.


Szczegółowy informacje dotyczące seminarium na stronie organizatora.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00