Ogólnopolska Konferencja Prawa energetycznego „Prawo z energią”

W dniu 26 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbędzie się Konferencja naukowa poświęcona regulacjom prawnym w zakresie odnawialnych źródeł energii obowiązujących w Polsce i w Niemczech, a w szczególności nowym regulacjom prawa polskiego w tym zakresie, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


W Konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele środowiska naukowego, a także przedstawiciele praktyki prawniczej, w tym przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Ze strony niemieckiej do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele nauki prawa, w tym przede wszystkim komentatorzy przepisów niemieckiej ustawy EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz).


Podczas konferencji wystąpienia zaprezentują eksperci zespołu energetycznego kancelarii WKB:

  • dr hab. Jakub Pokrzywniak - „Refleksje nt. systemu aukcyjnego w świetle polskiej ustawy o OZE”;
  • Adam Frąckowiak - "Wpływ ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce";
  • dr Piotr Lissoń - Miejsce odnawialnych źródeł energii w prawie energetycznym i w polityce energetycznej Polski”.


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia na stronie organizatora.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00