Logo
Aktualności
Webinar „Cable-pooling i linie bezpośrednie po ostatnich zmianach prawnych”
Kancelaria WKB Lawyers, zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone nowym regulacjom prawnym Cable-pooling i linie bezpośrednie po ostatnich zmianach prawnych.
Artykuł prawniczek WKB w kwartalniku „Wodociągi Polskie”
W najnowszym wydaniu „Wodociągi Polskie” ukazał się artykuł prawniczek z kancelarii WKB Lawyers Anny Flagi-Martynek oraz Anety Citko pt. „Regulamin a umowa - jakie regulacje dotyczące relacji przedsiębiorstwa z odbiorcą usług zastrzeżone są dla umowy stron?”.
Dr Anita Garnuszek nominowana do tytułu „Rising Star” Prawnik – Lider Jutra 2023
Serdecznie gratulujemy dr Anicie Garnuszek z naszego zespołu rozwiązywania sporów, która, została nominowana do tytułu „Rising Star” Prawnik – Lider Jutra 2023.
LEGAL SOFT SKILLS – pierwszy w Polsce projekt skierowany do studentów prawa, który podnosi miękkie kompetencje prawnicze
Akademia Retoryki Igora Zalewskiego i WKB Lawyers zapraszają na Legal Soft Skills - pierwszy w Polsce projekt skierowany do studentów prawa, który podnosi miękkie kompetencje prawnicze.
Dorota Karczewska Przewodniczącą Sądu Izby Gospodarki Elektronicznej
Na ostatnim posiedzeniu Rady Izba Gospodarki Elektronicznej wybrany został nowy skład Sądu e-Izby. Na nową kadencję, jako Przewodniczącą Składu wybrana została Dorota Karczewska.
international
Prawnicy WKB doradzali PGE Energia Odnawialna S.A.
Prawnicy WKB doradzali PGE Energia Odnawialna S.A. z Grupy PGE w transakcji nabycia spółki celowej posiadającej prawa do farmy wiatrowej Zalesie o mocy 24,85 MW.
Artykuły prawników WKB w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego 3(12) opublikowane zostały dwa artykuły autorstwa członków zespołu prawa ochrony konkurencji i prawa konsumenckiego: Aleksandry Dziurkowskiej oraz Tomasza Feliszewskiego, a także Jadwigi Stryczyńskiej i Kamili Białasik.
Program stypendialny WKB dla studentów prawa z Ukrainy oraz Białorusi/ Стипендіальна програма WKB для студентів права з України та Білорусі
Z przyjemnością informujemy o starcie konkursu stypendialnego dla najlepszych studentów WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzących z Ukrainy, a także dla studentów z Białorusi, którzy po stłumieniu protestów w 2020 roku,  zdecydowali się na studiowanie prawa w Polsce.