Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

W zakresie projektów infrastrukturalnych doradzała m.in.:

  • w procesie negocjacyjnym umowy dotyczącej głównego wykonawcy inwestycji pn. Terminal LNG w Świnoujściu
  • GAZ-SYSTEM S.A. przy projekcie Baltic Pipe
  • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Poznaniu przy projekcie pętli tramwajowej „Franowo”
  • w procesie budowy i montażu specjalistycznych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla obiektów elektrociepłowni grupy EDF w Polsce
  • MWiK w Bydgoszczy

W sporach z zakresu projektów infrastrukturalnych reprezentowała:

  • inwestora w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym na podstawie regulaminu ICC w związku z inwestycją liniową w sektorze wodno-kanalizacyjnym realizowaną wg wzorca FIDIC
  • inwestora z branży koksowniczej w sporze z wykonawcą w związku z realizacją inwestycji
  • wykonawcę dróg publicznych w postępowaniach spornych przed Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
Anna Flaga-Martynek and Marta Midloch are among the best construction lawyers in Poland. Very experienced, very pragmatic, and with great in-depth knowledge of the law."
Legal 500 EMEA 2023, Construction

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?