Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzał m.in.:

  • przedsiębiorstwom energetycznym w wielu postępowaniach przed organami ochrony konkurencji, organami regulacyjnymi i sądami, w tym w precedensowej sprawie dotyczącej relacji między prawem konkurencji i regulacją sektorową zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego, jak również w sprawie odwołania od jednej z najwyższych kar pieniężnych nałożonych przez polski organ ochrony konkurencji (ostatecznie kara została istotnie zmniejszona)
  • liderowi branży IT w postępowaniu związanym z zarzutem zmowy przetargowej, a także w wielu innych procedurach dotyczących zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, w tym m.in. w zakresie wniosków leniency

 

  • w toku niezapowiedzianych kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską
  • największym przedsiębiorstwom europejskim z sektora obronności i transportu w związku z utworzeniem joint venture, w tym w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również w wielu innych postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji
  • największym przedsiębiorstwom na polskim rynku, między innymi z sektorów: energetycznego, ubezpieczeniowego, medycznego i informatycznego w zakresie wdrożenia programów compliance
He is extremely strategic.
Chambers Europe 2021 | Competition/Antitrust
excellent at advising on navigating 'complex competition law issues'
The Legal 500 EMEA 2021 | Competition/Antitrust
"highly experienced, very pragmatic and having a business-oriented approach to cases."
Chambers Europe 2019 | Competition/Antitrust
Clients
Chambers Europe 2018 | Competition/Antitrust

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?