Prawnicy z zespołu prawa konkurencji WKB reprezentowali PineBridge Investments (globalny fundusz private equity), w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącym uzyskania zgody na przejęcie kontroli nad Benson Elliot Capital Management – brytyjskim managerem nieruchomości zarządzającym funduszami private equity.

Prezes UOKiK udzielił bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji 17 listopada 2020.

W postępowaniu przed UOKiK PineBridge Investments doradzali prawnicy z zespołu prawa konkurencji kancelarii WKB: Aleksander Stawicki, Wojciech KulczykAnna Bryńska.