Na rynku jest już dostępna kolejna edycja uznanej publikacji Getting The Deal Through. Merger Control 2020, której współautorami są eksperci z zespołu prawa konkurencji WKB: Aleksander Stawicki, dr Bartosz Turno oraz Wojciech Kulczyk.

Getting The Deal Through. Merger Control to kompleksowe opracowanie na temat regulacji z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorców obowiązujących w wybranych krajach oraz praktyki ich stosowania przez organy  antymonopolowe. W ramach opracowania na ten sam zestaw pytań odpowiadają eksperci prawa konkurencji z 69 jurysdykcji na całym świecie.

Aleksander Stawicki (senior partner) i dr Bartosz Turno (partner) oraz Wojciech Kulczyk (senior associate) współtworzyli rozdział poświęcony rozwiązaniom przyjętym w Polsce, z którym można zapoznać się online.