W najnowszym rankingu The Legal 500 EMEA 2018 kancelaria WKB i jej prawnicy otrzymali rekomendacje w następujących kategoriach:
Competition/Antitrust: Top Tier Firm
Indywidualne rekomendacje dla Aleksandra StawickiegoBartosza Turno (leading individals)
Energy and Natural Resources: Tier 2
Indywidualne rekomendacje dla Jerzego Baehra (leading individual), Macieja Szambelańczyka i Jakuba Pokrzywniaka.
Construction: Tier 2
Indywidualne rekomendacje dla Anny Flagi-MartynekMarty Midloch.
Restructuring/Insolvency: Tier 2
Indywidualne rekomendacje dla Andrzeja Wiercińskiego, Marcina SmolarkaJakuba Jędrzejaka.
Insurance: Tier 2
Indywidualne rekomendacje dla Jakuba PokrzywniakaTomasza Kwiecińskiego.
Intellectual Property: Tier 2
Indywidualne rekomendacje dla Agnieszki Wiercińskiej-Krużewskiej i Aleksandry Wędrychowskiej-Karpińskiej.
Public law: Tier 2
Indywidualna rekomendacja dla Jana Rolińskiego.
Commercial, Corporate and M&A: Tier 3
Indywidualne rekomendacje dla Andrzeja Wiercińskiego, Jakuba Jędrzejaka, Agnieszki Wiercińskiej-Krużewskiej, Bena DaveyAnny Wojciechowskiej.
Banking & Finance: Tier 4 
Indywidualne rekomendacje dla Marcina Smolarka, Jakuba JędrzejakaPiotra Grabarczyka.
Dispute Resolution: Tier 4
Indywidualne rekomendacje dla Bartłomieja JankowskiegoTomasza Kwiecińskiego.
Private equity: Tier 4
Indywidualne rekomendacje dla Andrzeja WiercińskiegoJakuba Jędrzejaka.
Employment: Tier 4
Indywidualna rekomendacja dla Wiolety Polak.
Tax: Other recommended firms
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami rankingu Legal 500 EMEA na stronie wydawcy.