Prawnicy z zespołu prawa konkurencji WKB reprezentowali Oji Holdings Corporation japońską firmę działającą w branży papierniczej, oferującą szeroką gamę produktów i usług dla klientów na całym świecie w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącym zgody na przejęcie kontroli nad Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co. Ltd.– producentem z Brazylii działającym w tej samej branży.

9 listopada 2020 r. Prezes UOKiK udzielił bezwarunkowej zgody na przejęcie.

Oji Holdings Corporation reprezentowali prawnicy z zespołu prawa konkurencji: Aleksander Stawicki, Wojciech KulczykAnna Bryńska.