Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr we współpracy z czeską kancelarią Skils (działającą jako główny doradca klienta) doradzała czeskiej grupie kapitałowej ČEZ w polskich aspektach nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce Euroklimat sp. z o.o. od jej założycieli i dotychczasowych wspólników.

Warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki została podpisana 25 czerwca. Zawarcie finalnej umowy rozporządzającej uzależnione było m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Finalizacja transakcji miała miejsce 30 sierpnia.

Euroklimat Sp. z o.o. (dawniej Euroklimat sp. z o.o. sp. k.) to dostawca kompleksowej gamy usług instalacyjnych dla obiektów budowlanych, oferujący swoim klientom usługi realizacyjne, serwisowe i projektowe. Założona w 1998 roku firma świadczy usługi na terenie całej Polski. Specjalizuje się w wykonywaniu instalacji sanitarnych, klimatyzacji, układów chłodniczych, wentylacji a także instalacji elektrycznych, teletechnicznych i IT. Świadczy też usługi gwarancyjne, konserwacyjne, a także przeprowadzania uruchomienia skomplikowanych układów chłodniczych. Prowadzi współpracę ze światowymi liderami w produkcji urządzeń i elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Nabywca Euroklimatu – czeska grupa kapitałowa ČEZ to koncern energetyczny prowadzący działalność w wielu krajach Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej (w tym w Polsce) oraz w Turcji. Transakcja nabycia Euroklimatu jest elementem wdrażanego w grupie programu polegającego na rozwoju działalności grupy w sektorze ESCO, tj. przygotowywania, wdrażania i serwisu projektów energooszczędności.

Prawnicy WKB doradzali ČEZ udzielając kompleksowego wsparcia prawnego w zakresie polskich aspektów transakcji w trakcie całego procesu, w szczególności w zakresie badania prawnego due diligence spółki Euroklimat oraz w trakcie negocjacji dokumentów transakcyjnych (w tym warunkowej umowy sprzedaży akcji oraz umowy finalizującej transakcję). Kancelaria wspierała ČEZ również w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pracami zespołu doradzającego ČEZ kierował Jakub Jędrzejak (partner). Kluczowymi członkami zespołu transakcyjnego byli Ben Davey (partner) i Magdalena Piszewska (senior associate). W zakresie kwestii dotyczących istotnych kontraktów handlowych klienta wspierali Marta Midloch (partner) i Aneta Citko (associate). W kwestiach dotyczących prawa konkurencji klientowi doradzali Aleksander Stawicki (senior partner) i Wojciech Kulczyk (senior associate).