WKB doradzało Aviva plc („Aviva”) w zakresie polskich aspektów prawnych wyjścia z Polski poprzez sprzedaż całości udziałów za kwotę 2,5 mld euro we wszystkich polskich spółkach zależnych, w tym przede wszystkim w spółkach prowadzących działalność ubezpieczeniową, a także w funduszu emerytalnym, zarządzanym funduszu inwestycyjnym i spółkach joint-venture prowadzonymi z Bankiem Santander  To historycznie największa transakcja na polskim rynku ubezpieczeniowym. WKB działało jako lokalny doradca wspierający tym samym działania Slaughter and May –  głównego doradcę Avivy w tej transakcji.

Prawnicy WKB doradzali Aviva i zapewniali kompleksową obsługę prawną podczas całej transakcji, w szczególności poprzez bieżące doradztwo w zakresie ustalenia struktury i innych aspektów regulacyjnych transakcji, w której uczestniczyło wiele podmiotów podlegających kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a także pomagali w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i wspierali Aviva w przygotowaniu procesu due diligence.

Transakcja wymagała ścisłej współpracy zespołów fuzji i przejęć, ubezpieczeń, rynków kapitałowych oraz bankowości i finansów działających w ramach WKB. Pracami zespołu kierowali partnerzy Jakub JędrzejakJakub Pokrzywniak. Kluczowymi członkami zespołu byli: Ben Davey (partner), Tomasz Maślak (senior associate) oraz Katarzyna Stefaniak (associate) z zespołu fuzji i przejęć; Aleksandra Przybysz (senior associate) z zespołu ubezpieczeń; Agata Szczepańczyk-Piwek (counsel) oraz Monika Obiegło (senior associate) z zespołu rynków kapitałowych; Marcin Smolarek (partner), Konrad Kropiwnicki (associate) oraz Sebastian Łyś (associate) z zespołu bankowości i finansów; Krzysztof Wawrzyniak (counsel) z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego; a także Aleksander Stawicki (partner) oraz Wojciech Kulczyk (senior associate) z zespołu prawa konkurencji.

Transakcja obejmowała udziały Avivy w spółkach oferujących usługi ubezpieczeń na życie w Polsce i na Litwie oraz spółki prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń ogólnych, a także zarządzania funduszem inwestycyjnym oraz fundusz emerytalny, w tym w szczególności: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Działalność Aviva Polska obejmowała również 51% udziałów Avivy w spółkach joint venture prowadzonych z Bankiem Santander, oferujących ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia ogólne (odpowiednio Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. i Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.).

Transakcja została zawarta i ogłoszona, a jej sfinalizowanie zależy od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Czytaj: http://rynekprawniczy.pl/2021/03/29/wkb-wiercinski-kwiecinski-baehr-i-greenberg-traurig-w-megatransakcji-ubezpieczeniowej/