WKB in the media

Zakaz także dla sieci

2015-02-20

Nie tylko papierowe gazety mogą zostać ukarane za ukrywanie materiałów sponsorowanych. Dotyczy to także stron internetowych, a nawet blogów.

Wypowiedzi Agnieszki Wiercińskiej-Krużewskiej w artykule na temat umieszczenia materiałów sponsorowanych.

Miejsce odnawialnych źródeł energii w polskim systemie legislacyjnym

2015-02-20

Regulacje dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce są naturalną pochodną przepisów wydawanych na poziomie Unii Europejskiej, zmierzających do promowania zielonej energii i nakładających na poszczególne państwa członkowskie obowiązek osiągnięcia określonych celów indykatywnych. W szczególności należy uwzględnić tu kolejne dyrektywy unijne, w tym najistotniejszą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Artykuł autorstwa Macieja Szambelańczyka.

New regulations offer better consumer protection

2015-02-01

Tomasz Feliszewski, legal counsel at WKB, explains the new rules for consumer protection introduced by the Consumer Rights Act of 30 May 2014. The article was published by Warsaw Business Journal Observer.

Self-cleaning w kontekście poważnego wykroczenia zawodowego wykonawcy

2015-01-31

W wyniku ostatniej nowelizacji zaimplementowano nieznaną dotąd polskiemu systemowi zamówień publicznych instytucję „samooczyszczenia” (ang. self-cleaning), która umożliwia wykonawcy podjęcie określonych działań w celu uniknięcia wykluczenia z postępowania.

Polecamy artykuł autorstwa Jarosława Koli i Jerzego Masztalerza, który ukazał się w czasopiśmie Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 9/2015, styczeń-luty 2015.

Pochodzenie produktu wedle uznania

2015-01-29

Wypowiedzi Agnieszki Wiercińskiej-Krużewskiej w artykule na temat pochodzenia i oznaczania produktów.

Efekt zachęty – dodatkowy obowiązek dla wytwórców zielonej energii

2015-01-19

Przedsiębiorcy planujący podjęcie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którzy chcą otrzymywać wsparcie w postaci zielonych certyfikatów, muszą, poza spełnieniem dotychczasowych wymagań, pozytywnie przejść weryfikację tzw. efektu zachęty. O wystąpieniu efektu zachęty można mówić tylko wtedy, jeśli bez wsparcia inwestycja w instalację OZE nie byłaby opłacalna.

Artykuł autorstwa Macieja Szambelańczyka i Krzysztofa Sikorskiego.

strona 41 z 63

<<   <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   >   >>


Academic publications

Getting The Deal Through. Merger Control 2018

The new issue of Getting The Deal Through. Merger Control 2018 is out now. The authors of the chapter on the Polish jurisdiction are WKB competition law experts – Aleksander Stawicki and Bartosz Turno, PhD, who have been regular contributors to this publication since 2012.


Comparative Guide: Restructuring & Insolvency

The In-House Lawyer magazine has published the Comparative Guide: Restructuring & Insolvency, a compilation of articles on rules, regulations and current issues in restructuring and insolvency proceedings across 24 jurisdictions all over the world. The Polish chapter was co-authored by WKB experts: dr hab. Andrzej Wierciński (senior partner), Jakub Jędrzejak (partner) and Piotr Grabarczyk (senior associate).

International Bank and Other Guarantees Handbook: Europe

Published by Wolters Kluwer in July, the International Bank and Other Guarantees Handbook: Europe analyses regulations governing bank guarantees (as well as other types of guarantees) in various European jurisdictions. It has been co-authored by Jakub Jędrzejak (partner) and Katarzyna Kozak (associate).

strona 5 z 16

<<   <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   >   >>


Recommended

NEW PARTNERS AND COUNSELS AT WKB

We are pleased to announce that with the beginning of the New Year Marta Midloch (Infrastructure Projects) and Wioleta Polak (Employment Law) have been appointed as partners, while Klaudia Frątczak-Kospin (M&A, Restructuring & Insolvency), Piotr Grabarczyk (Banking & Finance, Restructuring & Insolvency) and Jordan Zafirow (Litigation & Dispute Resolution) have been internally promoted to the position of counsel.

WKB ADVISED POLSKIE EPŁATNOŚCI ON ACQUISITION OF PAYUP

WKB assisted Polskie ePłatności, one of the leaders in the domestic cashless payment market, in the acquisition of 100% of shares in PayUp Polska (a managing network of payment terminals installed in retail stores throughout the country) from Eurocash. This is a step forward in the buyer’s efforts to “become the vice-leader” on the Polish e-payment market.

FIRST ELECTRIC-POWERED BUSES AND CHARGING INFRASTRUCTURE TAKE TO THE ROAD IN POZNAŃ WITH WKB’S SUPPORT

On 14 December 2018, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu (MPK Poznań) signed an agreement with Solaris Bus & Coach for the supply of 21 electric-powered buses. This public procurement contract, along with one awarded in September for the installation of charging infrastructure, are the key elements of a project aimed at improving the ecological credentials of MPK Poznań’s fleet, implemented with WKB’s assistance.


DR HAB. ANDRZEJ WIERCIŃSKI AWARDERD THE TITLE OF “ LAWYER OF THE LAST 30 YEARS”

Dr hab. Andrzej Wierciński, a co-founder of WKB, is among those members of the legal community distinguished by being awarded the title of “Lawyer of the last 30 years”, for their outstanding contributions to the growth of the legal profession in Poland during this transformative period of Polish history, by a jury under the auspices of the Polish Union of Legal Employers (PZPP) and Rzeczpospolita, a national daily.

WKB IS AN OFFICIAL PARTNER OF THE CAMERIMAGE FILM FESTIVAL

WKB law firm is a partner of yet another edition of the CAMERIMAGE International Film Festival, the most prestigious Polish film festival dedicated to cinematography, which starts in Bydgoszcz on November 10th . This event is accompanied by the publication of the first issue of FILMOWA, a magazine about law and cinema, authored entirely by WKB lawyers.


strona 7 z 32

<<   <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   >   >>

Contact

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00