Logo
Municipal Sector
Selected experiences
News, publications, events

Some of our recent clients include:

 • Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Związek Międzygminny Puszcza Zielonka
 • Europejski Bank Inwestycyjny
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
 • Urząd Miasta Wrocławia
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Miasto Poznań
 • MWiK w Bydgoszczy
 • Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa

Would you like to receive a tailor-made offer?