Monika Walasek

adwokat monika.walasek@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.


Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w rozwiązywaniu sporów, w szczególności wynikających ze stosunku pracy. Wspomaga klientów w procesach zwolnień grupowych, przeprowadza analizy due diligence z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także wspiera przedsiębiorców przy restrukturyzacji zatrudnienia. Ponadto sporządza projekty wewnętrznych polityk i regulaminów oraz dokumentację pracowniczą, a także opinie prawne, m.in. z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu konkurencji. Jej praktyka procesowa obejmuje wspieranie klientów w postępowaniach cywilnych i karnych, w tym opracowywanie strategii rozwiązania sporu, sporządzanie projektów pism procesowych oraz reprezentację przed sądami.


Przed dołączeniem do WKB zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz jednej z wiodących międzynarodowych firm audytorsko – doradczych.


Przykładowe doświadczenie

  • Wspierała międzynarodowego operatora telefonii komórkowej oraz producenta gazów technicznych w restrukturyzacji zatrudnienia w Polsce, w tym w zakresie przejścia części zakładu pracy do spółki celowej i oddziału;
  • Doradzała międzynarodowej spółce z sektora finansów w zwolnieniach grupowych oraz w implementacji programów wsparcia pracowników po ustaniu stosunku pracy;
  • Była członkiem zespołu przygotowującego przedsiębiorców, m.in. z branży tytoniowej i energetycznej, do transakcji M&A w zakresie spraw pracowniczych;
  • Wspierała spółkę z branży logistycznej w sporządzeniu oraz alokacji polityki whistleblowing w Polsce oraz w krajach Europy Środkowo – Wschodniej;
  • Doradzała w zakresie rozwiązywania sporów m.in.: spółce z branży medialnej w postępowaniach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji przez grupę pracowników; przedsiębiorcy z sektora finansowego w sprawie karnej przeciwko byłym współpracownikom; spółce z sektora transportowego w sporach z ZUS; przedsiębiorcy z branży FMCG w sporach o ustalenie istnienia stosunku pracy; licznym przedsiębiorcom w sporach dotyczących rozwiązania stosunku pracy.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: