Logo
Wybrane doświadczenia
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzała m.in.:

  • przedsiębiorcom z różnych branż w sporach korporacyjnych między akcjonariuszami spółek publicznych;
  • przedsiębiorstwom z różnych branż w sporach transgranicznych (spory z umów, w tym umów akcjonariuszy lub deliktów) przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi, w tym przed ICC, SCC, SAKIG, SA Lewiatan, czy trybunałami ad hoc;
  • zamawiającym w sporach infrastrukturalnych dot. obiektów użyteczności publicznej przeciwko wykonawcom;
  • wykonawcom obiektów użyteczności publicznej w sporach przeciwko GDDKiA oraz przeciwko podwykonawcom;
  • była członkiem zespołu reprezentującego inwestora zagranicznego w sporze przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;

 

  • przedsiębiorstwom lotniczym w sprawach związanych z prowadzoną przez nie działalnością przed sądami powszechnymi, jak i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • podmiotom finansującym (third party funders) w zakresie analiz due dilligence potencjalnych roszczeń;
  • pracodawcom w sporach pracowniczych z elementem transgranicznym;
  • przedsiębiorstwom wydawniczym w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej;
  • gminom miejskim w sprawach o dotacje/subwencje, w tym w sporach przeciwko Skarbowi Państwa.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?