Maria Gutowska-Ibbs

adwokat maria.gutowska@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa własności intelektualnej i TMT.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz wykładowca szkoleń dla aplikantów adwokackich przy WIA. Mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Wspiera zespół prawa własności intelektualnej i TMT jako adwokat doświadczony w zakresie prowadzenia postępowań sądowych i mediacji. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi w sporach dotyczących praw własności intelektualnej i umów handlowych.


Przykładowe doświadczenie: 

  • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z zawarciem, wykonywaniem lub wypowiedzeniem umów handlowych, w tym umów agencyjnych i dystrybucyjnych;
  • Reprezentowanie klientów w sporach dotyczących produkcji i sprzedaży towarów z naruszeniem norm technicznych, aprobat i atestów albo innych regulacji odnoszących się do składu produktu;
  • Udział w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych lub patentów;
  • Udział w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i prawa prasowego;
  • Udział w  postępowaniach o uchylenie i unieważnienie uchwał  zgromadzenia wspólników;
  • Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej spółek w zakresie postępowań windykacyjnych.STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: