Anita Garnuszek

adwokat anita.garnuszek@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Członek zespołu rozwiązywania sporów.


Reprezentuje przedsiębiorców w sporach gospodarczych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Ma doświadczenie w pracy przy arbitrażach inwestycyjnych, handlowych i sportowych.


Była członkiem zespołu reprezentującego inwestora zagranicznego w sporze przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentowała przedsiębiorstwa lotnicze w licznych postępowaniach sądowych oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła the International Academy for Arbitration Law w Paryżu oraz Haską Akademię Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Obecnie doktorantka w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego WPiA UW. Wielokrotna stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendiów doktoranckich.


Była uczestniczką i laureatką konkursów typu moot court. Arbiter oraz trener drużyny Uniwersytetu Warszawskiego biorącej udział w konkursach z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego.


Autorka publikacji obejmujących problematykę rozwiązywania sporów i arbitrażu.


Przykładowe doświadczenie:

Przed dołączeniem do WKB:

  • Członek zespołu reprezentującego zagranicznego inwestora w sporze arbitrażowym przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Członek zespołu reprezentującego klienta przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • Członek zespołu reprezentującego pozwanego w sporze pomiędzy akcjonariuszami dotyczącym wykonania opcji put (postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu – ICC);
  • Członek zespołu reprezentującego przedsiębiorstwo wydawnicze w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej;
  • Członek zespołu reprezentującego pozwanego w sporze dotyczącym wykonania umowy dostawy oraz roszczeń z tytułu kar umownych;
  • Członek zespołu reprezentującego klienta w sporze dotyczącym naruszenia posiadania służebności;
  • Członek zespołu przygotowującego strategię procesową dla jednego z głównych europejskich deweloperów.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: