Karol Filipiuk

radca prawny karol.filipiuk@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego.


Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i lokalowego oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Doradza klientom m.in. w sprawach z zakresu regulowania tytułu prawnego do nieruchomości, obrotu nieruchomościami biurowymi, pofabrycznymi i rolnymi oraz komercjalizacji powierzchni biurowej i magazynowej.


Karol ma doświadczenie m.in. w sporządzaniu raportów due diligence nieruchomości oraz umów w obrocie nieruchomościami, a także w postępowaniach reprywatyzacyjnych i doradztwie w kwestiach dotyczących ochrony zabytków. Wspiera również klientów w zakresie kompleksowego uregulowania tytułu prawnego i dostępu nieruchomości do infrastruktury technicznej.


Doradzał m.in. przy projektach związanych z nabyciem nieruchomości, budową centrów handlowych i biurowców na terenach pofabrycznych oraz budową osiedli mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości rolnych na inwestycje magazynowe oraz wynajmem dużych powierzchni biurowych i magazynowych.


Jest autorem publikacji naukowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i artykułów w czasopismach branżowych o tematyce nieruchomościowej.


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

Przed dołączeniem do WKB:

  • Członek zespołu doradzającego przy nabyciu nieruchomości planowanych pod budowę kompleksu budynków biurowych w centrum Wrocławia;
  • Doradztwo w procesie nabycia dawnego kompleksu fabrycznego Karola Scheiblera w Łodzi;
  • Doradztwo w zakresie nieruchomościowych aspektów związanych z przejęciem dużej sieci supermarketów;
  • Sporządzanie raportów due diligence dla polskich i zagranicznych deweloperów poszukujących nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w Warszawie;
  • Sporządzanie umów najmu lokali komercyjnych i bieżąca obsługa dużych centrów handlowych;
  • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń W&I na rzecz brytyjskiego ubezpieczyciela przy budowie Galerii Północnej w Warszawie;
  • Doradztwo na rzecz podmiotów nabywających nieruchomości rolne pod budowę powierzchni magazynowej oraz sporządzanie umów najmu tej powierzchni;
  • Doradztwo na rzecz jednego z największych podmiotów z branży odzieżowej przy nabyciu nieruchomości w Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: