Klaudia Frątczak-Kospin

radca prawny, doradca klaudia.kospin@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Doradza w transakcjach fuzji i przejęć, w tym w transakcjach sprzedaży oraz nabycia spółek i przedsiębiorstw, na wszystkich etapach transakcji. Jej kilkunastoletnie doświadczenie obejmuje doradztwo w wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach M&A na rynku prywatnym, w tym na rzecz funduszy private equity, jak również innych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, a także inwestorów indywidualnych. 


Specjalizuje się również w doradztwie w zakresie restrukturyzacji (zarówno sądowej jak i pozasądowej) oraz postępowaniach upadłościowych, doradzając zarówno wierzycielom jak i dłużnikom na wszystkich etapach takich postępowań (w tym w zakresie negocjacji umów restrukturyzacyjnych). Łącząc doświadczenie z zakresu fuzji i przejęć jak i restrukturyzacji, wspiera klientów w transakcjach przejęcia przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej (distressed M&A).


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przykładowe doświadczenie

Fuzje i przejęcia

 • Członek zespołu doradzającego British American Tobacco w procesie nabycia grupy CHIC, w zakresie polskich aspektów prawnych transakcji. Globalnym doradcą prawnym BAT była kancelaria Herbert Smith Freehills LLP, biuro w Londynie;
 • Członek zespołu doradzającego Aviva w procesie nabycia 100% udziałów w Expander Advisors, jednej z największych sieci niezależnych doradców finansowych w Polsce, od Innova Capital (funduszu private equity);
 • Członek zespołu doradzającego Grupie Allegro (zależnej od Naspers Ltd.) w procesie sprzedaży 100% akcji w polskiej spółce zależnej Grupa Bankier.pl sp. z o.o. (prowadzącej internetowy serwis finansowy „Bankier.pl”);
 • Członek zespołu doradzającego grupie Orkla w procesie sprzedaży 100% akcji w polskiej spółce zależnej Rieber Foods Polska S.A. (poprzednio Delecta S.A.);
 • Członek zespołu doradzającego na rzecz spółki z grupy IKEA w transakcji związanej z pierwszą w Polsce inwestycją grupy IKEA w farmy wiatrowe (transakcja obejmowała zakup dwóch farm wiatrowych oraz warunkowy zakup trzeciej);
 • Członek zespołu doradzającego na rzecz Devicor Medical Products Inc. w polskich aspektach multi-jurysdykcyjnej transakcji dotyczącej nabycia od poszczególnych spółek z grupy Johnson&Johnson ich aktywów związanych z linią działalności Breast Care (prowadzonej z wykorzystaniem znaku towarowego Mammotome);
 • Członek zespołu doradzającego na rzecz grupy inwestorów islandzkich w transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów spółki zajmującej się produkcją spożywczą w branży rybnej (Proryb sp. z o.o.).

 

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacje

 • Członek zespołu doradzającego na rzecz funduszu private equity w zakresie dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • Członek zespołu reprezentującego interesy potencjalnych inwestorów w transakcjach nabycia składników masy upadłości w ramach postępowań upadłościowych;
 • Członek zespołu reprezentującego interesy wierzyciela w postępowaniu upadłościowym polskiego producenta plastikowych części samochodowych;
 • Udział w wielu mniejszych projektach związanych z doradztwem w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: