Marta Czarnecka

radca prawny marta.czarnecka@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

niemiecki

angielski 

Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego.


Specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym w kwestiach związanych z przygotowywaniem umów sprzedaży nieruchomości, przeprowadzaniem badań due diligence, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, postępowaniami wieczystoksięgowymi i innymi postępowaniami nieprocesowymi. Świadczy również bieżące doradztwo prawne z zakresu nieruchomości.


Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii specjalizującej się w doradztwie na rzecz klientów biznesowych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (LL.M. – Deutsches Recht). Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski. Stypendystka Rektora UKSW dla najlepszych studentów.


Przykładowe doświadczenie

Przed dołączeniem do WKB: 

  • Członek zespołu prowadzącego badania due diligence nieruchomości i procesu budowlanego przygotowywanych dla klientów z branży przemysłowej, spożywczej, deweloperskiej i motoryzacyjnej;
  • Członek zespołu doradzającego przy transakcjach nieruchomościowych dla niemieckich spółek z branży nieruchomości;
  • Członek zespołu świadczącego bieżące doradztwo z zakresu procesu budowlanego na rzecz niemieckich spółek z branży nieruchomości, motoryzacyjnej i produkcyjnej;
  • Członek zespołu prowadzącego postępowanie w sprawie gruntów warszawskich na rzecz spółki z branży budowlanej;
  • Członek zespołu świadczącego bieżące doradztwo prawne na rzecz niemieckich spółek z branży nieruchomości, motoryzacyjnej i produkcyjnej;
  • Członek zespołu świadczącego bieżące doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz niemieckich spółek z branży nieruchomości i branży produkcyjnej.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: