Anna Bryńska

prawnik anna.brynska@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Członek zespołu prawa konkurencji.


Doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym m.in. nadużywania pozycji dominującej, karteli, porozumień dystrybucyjnych i kontroli koncentracji. W swojej pracy współpracuje z podmiotami z różnych sektorów gospodarki, w tym lotnictwa cywilnego, sektora usług finansowych oraz branży farmaceutycznej.


Wspólnie z zespołem prawa konkurencji opracowuje polityki compliance i organizuje szkolenia z zakresu prawa antymonopolowego.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium międzynarodowego studiowała także na Uniwersytecie w Paryżu. Absolwentka podyplomowego studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.


Przykładowe doświadczenie:

  • Członek zespołu przygotowującego zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • Pomoc w sporządzaniu opinii prawnej dotyczącej umów kontraktacji w kontekście prawa konkurencji, w szczególności nadużycia pozycji dominującej;
  • Pomoc w sporządzaniu opinii prawnej z zakresu prawa konsumenckiego dla przedsiębiorcy działającego na rynku usług pożyczkowych;
  • Bieżąca obsługa prawna oraz doradztwo na rzecz koncernu farmaceutycznego;
  • Tworzenie systemu compliance w związkach przedsiębiorców.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: