Joanna Dzieniszewska

aplikant radcowski joanna.dzieniszewska@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego.


Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego. Doradza klientom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Zajmuje się przygotowywaniem w tym zakresie umów, pism procesowych i opinii prawnych oraz sporządza raporty due diligence nieruchomości.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i stypendystka Rektora UMK dla najlepszych studentów. Ukończyła roczną Szkołę Prawa Porównawczego Comparative Law School prowadzoną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu.


Przykładowe doświadczenie:

  • Wsparcie zespołu doradzającego Qualia Development przy sprzedaży Residence Management na rzecz Chopin Airport Development w zakresie zbycia nieruchomości;
  • Wsparcie zespołu doradzającego przy procesie przebudowy kompleksu fabrycznego w Warszawie, w tym sporządzanie umów w zakresie procesu inwestycyjnego;
  • Wsparcie zespołu doradzającego w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości przemysłowej położonej w Warszawie;
  • Członek zespołów prowadzących badania due diligence nieruchomości gruntowych, w tym rolnych, przemysłowych oraz nieruchomości lokalowych na potrzeby transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości oraz procesu transformacji spółek będących właścicielami nieruchomości.


STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: