Magdalena Czech

radca prawny magdalena.czech@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa pracy.


Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie korporacyjnym. Doradza wielu wiodącym polskim i zagranicznym spółkom w procesach restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw, jak również reprezentuje pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi.


Doradza przedsiębiorcom także w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich codziennej działalności operacyjnej, sporządza regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych pracowników. Wdraża u przedsiębiorców kompleksowe rozwiązania w zakresie efektywnych form zatrudniania pracowników na różnych szczeblach, w szczególności zatrudnienia kadry menadżerskiej. Zajmuje się również tematyką zatrudnienia tymczasowego i doradza agencjom zatrudnienia.


Wspiera także zespół prawa korporacyjnego, doradzając w procesach fuzji i przejęć w zakresie spraw pracowniczych oraz zespół M&A w badaniach due diligence.


Przed rozpoczęciem współpracy z WKB zdobywała doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Posiada praktykę procesową w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi.


Ukończyła Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.


Przykładowe doświadczenie:

  • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywaniu stosunku pracy z menadżerami dla spółki z branży ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie  spraw dotyczących zakazu konkurencji.
  • Doradztwo na rzecz spółki z branży energetycznej w zakresie stosowania ustawy o zasadach kształtowania mieniem państwowym i ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami.
  • Doradztwo z zakresu prawa pracy na rzecz spółki z branży lotniczej w zakresie reorganizacji struktury zatrudnienia, w tym zatrudniania pracowników tymczasowych.
  • Doradztwo z zakresu prawa pracy na rzecz spółki z branży odzieżowej w zakresie przygotowania umów o pracę dla pracowników oraz kadry menadżerskiej, przygotowanie umów cywilnoprawnych, opracowanie polityki ochrony mienia.
  • Uczestnictwo w badaniu due diligence spółki z branży e-commerce przed transakcją sprzedaży przedsiębiorstwa, koordynacja transferu pracowników, doradztwo przy zagadnieniach związanych z przejściem zakładu pracy, sporządzanie umów o zakazie konkurencji.
  • Pomoc prawna w zakresie stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Udział w procesie wdrażania programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników w przedsiębiorstwie.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: