Jerzy Baehr

radca prawny, partner zarządzający jerzy.baehr@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Współzałożyciel i partner zarządzający w kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa energetycznego.

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w Oxfordzie, Lejdzie i Trydencie. W 1992 roku obronił pracę doktorską na temat prywatyzacji. W latach 1985-1999 pracował jako wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek zarządu Associated European Energy Consultants – stowarzyszenia europejskich kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w zagadnieniach sektora energetycznego.

 

Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, prywatyzacji, prawa zamówień publicznych, prawa antymonopolowego i prawa komunalnego. Jest współautorem bardzo cenionych komentarzy do prawa energetycznego i ustawy prawo o zamówieniach publicznych, a także publikacji z dziedziny prywatyzacji i prawa konkurencji.

 

Był wielokrotnie angażowany w prace parlamentarne związane z nowelizacją prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz prace nad pakietem nuklearnym. Kierował projektami realizowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o grant Banku Światowego. Opiniodawca Rady Przekształceń Własnościowych przy Premierze oraz członek wielu rad nadzorczych.


Przykładowe doświadczenie

 Projekty legislacyjne

 • Ekspert w pracach rządowych i/lub parlamentarnych dotyczących prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych, ustawy dotyczącej obowiązkowych zapasów ropy i gazu, ustawy specjalnej o budowie Terminala LNG, pakietu ustaw nuklearnych, ustawy o zbiorowym transporcie publicznym oraz ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

 

Długoterminowe doradztwo

 • Doradztwo na rzecz PGNiG S.A. w zakresie kwestii regulacyjnych, zagadnień taryf, umów, prawa konkurencji i zamówień publicznych;
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz Petrolot sp. z o.o. w zakresie zagadnień regulacyjnych, prawa energetycznego i prawa konkurencji;
 • Doradztwo na rzecz EDF Polska sp. z o.o. w zakresie projektu nuklearnego, zagadnień regulacyjnych, restrukturyzacji i zamówień publicznych;
 • Doradztwo na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie projektów restrukturyzacyjnych, regulacyjnych, opracowywania modelowych umów i prawa konkurencji.

 

Transakcje

 • Doradztwo w zakresie wydzielania operatorów w grupach PGNiG, Enea, Tauron oraz RWE Stoen;
 • Doradztwo w zakresie tworzenia nowych mocy wytwórczych realizowanych przez kluczowe przedsiębiorstwa energetyczne na rynku Polskim. Zakres usług obejmował między innymi doradztwo dotyczące budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli realizowanej przez PGNiG S.A. i Grupę Tauron oraz Elektrowni Blachownia realizowanej przez Tauron Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.;
 • Doradztwo w zakresie projektów prywatyzacyjnych na rzecz Energa S.A. oraz SPEC S.A.;
 • Doradztwo na rzecz PGNiG S.A. w związku z transakcją sprzedaży spółki celowej powołanej do budowy Terminala LNG na rzecz OPG Gaz System S.A.;
 • Nadzór nad opracowaniem aspektów prawnych oraz udział we wdrożeniu koncepcji restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A.;
 • Doradztwo prawne na rzecz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w zakresie przedstawienia stanowiska branży wobec zmian w prawie energetycznym;
 • Doradztwo na rzecz Grupy BOT w związku z projektem konsolidacji trzech elektrowni i dwóch kopalń węgla brunatnego;
 • Udział w realizacji procesów prywatyzacyjnych oraz opracowywaniu analiz prawnych kilkudziesięciu przedsiębiorstw państwowych;
 • Kierowanie projektem obsługi połączenia firm Esso i Mobil w Polsce;
 • Doradztwo w postępowaniach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Udział w projektach badawczych dotyczących procesów prywatyzacji i restrukturyzacji w Polsce, Czechach i Niemczech;
 • Kierowanie projektem finansowanym przez Bank Światowy dotyczącym przygotowania wzorcowych dokumentów przetargowych dla potrzeb zamówień publicznych.

Rekomendacje

 ENERGETYKAInne wybrane rekomendacje:


Jerzy Baehr is by far one of the most experienced people in the sector. – Chambers Europe 2018 | Energy & Natural Resources


Jerzy Baehr is a seasoned figure in the energy sector and remains one of the go-to lawyers for regulatory concerns. – Chambers Europe 2016 | Energy & Natural Resources


A leading light on the energy regulatory market, Jerzy Baehr is widely respected by interviewees (...). – Chambers Europe 2015 | Energy & Natural Resources

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: