Anna Wilińska-Zelek

adwokat anna.wilinska@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa własności intelektualnej, doradza także podmiotom z sektora life sciences.


Specjalizuje się w prawie autorskim, prasowym oraz nowych technologii, ma również doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z różnych branż.


Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym m.in. dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w sporach odszkodowawczych (m.in. błędy medyczne, naruszenie dóbr osobistych). Analizuje, opiniuje i tworzy dokumentację wewnętrzną spółek oraz umowy istotne z punktu widzenia ich funkcjonowania (np. w zakresie wdrożeń programów komputerowych). Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lekarskim, m.in. uczestnicząc w wydawaniu rocznika Naczelnej Izby Lekarskiej pt. „Medyczna Wokanda”.


Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych, regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa internetu, prawa autorskiego, prawa reklamy i prawnych aspektów zarządzania projektem.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zdobywczyni indywidualnej nagrody dla najlepszego mówcy w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan (II miejsce, 2016 r.). Prowadzi aktywną działalność społeczną i dydaktyczną.


Przykładowe doświadczenie:

  • członek zespołu reprezentującego artystów w sporze z organizacją zbiorowego zarządzania;
  • członek zespołu reprezentującego klientów w postępowaniu grupowym o naruszenie praw autorskich;
  • przygotowywanie opinii dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych, obrotu hurtowego napojami alkoholowymi dla międzynarodowej sieci sprzedaży detalicznej;
  • bieżące doradztwo na rzecz wielu klientów w zakresie weryfikacji i sporządzania umów prawnoautorskich (m.in. dla Tauron  Dystrybucja S.A., Tauron Polska Energia S.A., Poczty  Polskiej S.A., MPK w Poznaniu sp. z o.o., przedsiębiorstwa z branży chemicznej, polskiej sieci  marketów, izraelskiego przedsiębiorstwa zajmującego się energią odnawialną, strategicznego operatora gazociągów);
  • prowadzenie szkoleń z zakresu: prawa mediów, prawa reklamy, prawa autorskiego i prawa farmaceutycznego;
  • członek zespołu reprezentującego prywatną klinikę medyczną w sporze o naruszenie dóbr osobistych;
  • członek zespołu reprezentującego klienta w sporze o nieuczciwą konkurencję na rynku produktów leczniczych, kosmetyków i wyrobów medycznych;
  • członek zespołu prowadzącego postępowanie w sprawie podrobienia znaku towarowego domu maklerskiego.

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: