Aleksandra Dziurkowska

radca prawny aleksandra.dziurkowska@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Prawnik w zespole prawa konkurencji. Współpracuje również z zespołem prawa własności intelektualnej & TMT.


Doradza klientom w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem konkurencji, w tym m.in. w kwestiach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, wymiany informacji między przedsiębiorcami, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorstw oraz systemów dystrybucji i ich zgodności z prawem konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony konsumentów oraz regulacji rynków telekomunikacyjnych. Ma doświadczenie w doradztwie na gruncie ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej w branży spożywczej. Zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem dedykowanych programów compliance (m.in. pełniła funkcję compliance officer w stowarzyszeniach branżowych działających na rynkach wrażliwych).


Doradzała przy wielu szerokopasmowych projektach infrastrukturalnych reprezentując interesy zamawiających i wykonawców na wszystkich etapach realizacji projektów. Zajmowała się obsługą największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorców działających na rynku e-commerce.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz podyplomowego studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W ramach stypendiów międzynarodowych studiowała także na Uniwersytecie w Orleanie, Szkole Prawa Francuskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz letnim uniwersytecie prawa prywatnego w Salzburgu.


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

Przed dołączeniem do zespołu WKB:

  • Reprezentowanie wiodącego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sprawach z zakresu deregulacji rynków telekomunikacyjnych;
  • Doradztwo przedsiębiorcom z branży FMCG w związku z wejściem w życie ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej;
  • Przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji dla przedsiębiorców działających na skoncentrowanym rynku;
  • Doradztwo w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności opłat półkowych;
  • Kompleksowa obsługa największego projektu infrastrukturalnego realizowanego w Polsce w zakresie budowy i operowania siecią szerokopasmową.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: