Agata Szczepańczyk-Piwek

radca prawny, doradca agata.szczepanczyk-piwek@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Współkieruje praktyką rynków kapitałowych. Współpracuje z zespołem bankowości i finansów.


Jej ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo na rzecz instytucji finansowych i emitentów w zakresie prywatnych i publicznych emisji instrumentów dłużnych (w szczególności obligacji i listów zastawnych).


Doradza klientom w zakresie regulacji dotyczących publicznego obrotu, działalności firm inwestycyjnych i podmiotów zarządzających aktywami oraz obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.


Specjalizuje się również w finansowaniu strukturalnym oraz transakcjach sekurytyzacji aktywów.


Przed dołączeniem do zespołu WKB pracowała w zespole Bankowości i Finansów międzynarodowej kancelarii prawnej oraz w jednym z wiodących polskich banków.


Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach stypendium naukowego studiowała także na Wydziale Prawa Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie.


Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


 • doradztwo na rzecz mBank SA w związku z finansowaniem nabycia pakietu akcji spółki publicznej notowanej na rynku podstawowym GPW SA na kwotę około 126 mln złotych oraz zabezpieczeniem wezwania na akcje tej spółki;
 • obsługa prawna emisji listów zastawnych polskiego banku hipotecznego w ramach publicznego programu emisji do kwoty 15 miliardów złotych;
 • obsługa prawna prywatnych i publicznych emisji obligacji;
 • doradztwo regulacyjne dla firm inwestycyjnych w zakresie wymogów wynikających z pakietu MiFID II, w tym doradztwo na rzecz polskich oddziałów jednej z największych bankowych grup kapitałowych w zakresie outsourcingu giełdowego;
 • doradztwo na rzecz Banco de Chile w zakresie polskich aspektów dotyczących zmiany i przedłużenia obowiązywania gwarancji udzielonej przez KGHM Polska Miedź oraz umowy bezpośredniej zawartej z tą spółką;
 • doradztwo na rzecz spółek z grupy Autovista w związku z refinansowaniem istniejącego zadłużenia grupy na kwotę około 127 milionów euro;
 • stałe doradztwo dla spółki z branży fintech w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności faktoringowej oraz działalności pożyczkowej.


Przed dołączeniem do zespołu WKB doradzała m.in.:

 • mBankowi Hipotecznemu SA przy ustanowieniu publicznego programu emisji listów zastawnych i późniejszych emisjach w ramach tego programu;
 • w pierwszej na polskim rynku transakcji sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych o wartości około 1 miliarda złotych, skierowanej do profesjonalnych inwestorów na polskim rynku kapitałowym;
 • UniCredit Bank AG - London Branch w transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności Santander Consumer Bank S.A. o wartości 1,260 miliarda złotych;
 • Santander Global Banking & Markets oraz Citibank International plc w pierwszej transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności Santander Consumer Bank S.A. o wartości 1,367 miliarda złotych;
 • Getin Noble Bank SA i spółkom z grupy Getin Noble w transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych o wartości 1,9 miliarda złotych;
 • State Street Bank w transakcji sekurytyzacji wierzytelności z umów leasingu Millennium Leasing Sp. z o.o.;
 • polskim bankom przy prywatnych i publicznych emisjach instrumentów dłużnych;
 • niemieckiemu bankowi hipotecznemu w związku z finansowaniem budowy zespołu budynków biurowych w Warszawie (The Park Warsaw);
 • konsorcjum polskich banków z związku z refinansowaniem projektu hotelowego (Hilton Warsaw);
 • polskiemu bankowi w związku z refinansowaniem kompleksu przemysłowo – magazynowo - biurowego (Diamond Business Park Gliwice);
 • konsorcjum polskich banków w związku z finansowaniem budowy galerii handlowej w Płocku (Galeria Mazovia);
 • Benson Elliot w związku z finansowaniem nabycia obiektów biurowych i handlowych w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku (Okraglak & Kwadraciak, Forum76, Opera);
 • polskiej spółce publicznej w związku z finansowaniem przez polski bank nabycia dwóch biurowców w Gdańsku i Łodzi (Centrum Biurowe Neptun, Sterlinga Business Center).

 

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: