Andrzej Wierciński, Anna Wojciechowska oraz Anna Wyrzykowska po raz kolejny zostali współautorami rozdziału omawiającego polskie regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, który ukazał się w ramach opracowania „The Corporate Governance Review 2020”.

Publikacja jest zbiorem zwięzłych analiz dotyczących zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w poszczególnych porządkach prawnych oraz praktycznych skutków tych regulacji, umożliwiając wygodne i szybkie porównania. Tegoroczne, dziesiąte już wydanie, zawiera omówienie przepisów obowiązujących w 26 jurysdykcjach z całego świata. Do współpracy przy jej redagowaniu wydawnictwo zaprasza wyselekcjonowane grono specjalistów z zakresu prawa spółek i spraw korporacyjnych.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa. Rozdział dotyczący regulacji polskich dostępny jest do pobrania tutaj.