24 czerwca odbyło się webinarium pt. „E-voting w spółkach kapitałowych: rewolucja w podejmowaniu uchwał będąca następstwem pandemii COVID”,  zorganizowane przez Kancelarię WKB.

Spotkanie poprowadzili eksperci kancelarii WKB z praktyki prawa spółek i ładu korporacyjnego: Anna Wojciechowska (partner, radca prawny), Krzysztof Wawrzyniak (counsel, adwokat), Karina Chrostowska Kozioł (adwokat) i Katarzyna Wójcikowska (prawnik).

Webinarium poświęcone było, wprowadzonym przez Tarczę Antykryzysową, zmianom w przepisach Kodeksu spółek handlowych w zakresie szerszego dopuszczenia do e-votingu rozumianego jako możliwość podejmowania uchwał bez fizycznej obecności, czy to członków Zarządu, Rady Nadzorczej, czy też w ramach Zgromadzenia Wspólników/Walnych Zgromadzeń.