Przed Krajową Izbą Odwoławczą odbyło się aż sześć rozpraw. KIO w całości podzieliła argumentację prawników WKB co do prawidłowości oceny prac przeprowadzonej przez sąd konkursowy i braku naruszenia w tym zakresie jakichkolwiek postanowień regulaminu. Za chybiony uznany został również zarzut rzekomego naruszenia zasad uczciwej konkurencji i nierównego traktowania uczestników konkursu. KIO nie zgodziła się z argumentami Odwołującego, jakoby w toku oceny prac konkursowych pominięte zostały kluczowe dla jakości przyszłego kompleksu Centrum Muzyki aspekty funkcjonalne, użytkowe i akustyczne.

Rozstrzygnięcie wydane przez KIO ma fundamentalne znaczenie dla krakowskiej inwestycji. Centrum Muzyki to obiekt, który będzie służył najważniejszym małopolskim orkiestrom, w tym artystom Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, Capella Cracoviensis czy Sinfonietta Cracovia. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na koniec 2024 r. Koszt inwestycji to 265 mln zł.

Organizatora konkursu w toku postępowania odwoławczego reprezentowali prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych WKB m.in.: Jan Roliński (senior partner), Wioleta Polak (partner), Magdalena Zielińska-Kuć (senior associate) oraz Piotr Wojdak (associate).

Więcej informacji znaleźć można w komunikatach prasowych:

http://lovekrakow.pl/aktualnosci/zwycieski-projekt-centrum-muzyki-doczeka-sie-realizacji_28900.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24399367,kio-odrzucilo-skargi-architektow-w-konkursie-na-projekt-centrum.html
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/kio-odrzuca-odwolanie-w-sprawie-centrum-muzyki
http://www.sarp.krakow.pl/konkursy,971,Wyniki_konkursu_na_Centrum_Muzyki_w_Krakowie.html