5 marca w Krakowie odbędzie się X edycja Akademii Spółek Kapitałowych. W otwierającej wydarzenie debacie eksperckiej udział weźmie Augustyn Wróbel, członek zespołu bankowości i finansów WKB.

Tematem debaty będzie pt. Zrównoważone finansowanie oraz inwestowanie z myślą o wpływie na otoczenie, czyli w jaki sposób rynek kapitałowy może wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju?”.

Podczas tego spotkania paneliści będą rozmawiać przede wszystkim o prawie gospodarczym w ujęciu sustainable finance oraz impact investing, czyli polityce zrównoważonego finansowania mającego na celu tworzyć zmiany społeczne i środowiskowe równoległe z powiększaniem kapitału inwestora. Zaproszeni goście poruszą m.in. tematy dotyczące aspektów prawnych green bonds, blue bonds oraz social-impact bonds, a także celów zrównoważonego rozwoju (zgodnie z Agendą 2030 ONZ).