7 czerwca 2022 r. do Sejmu trafił projekt Ustawy regulujący pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników (druk 2335).

PRACA ZDALNA

Od maja 2021 r. trwały prace nad uregulowaniem w Kodeksie pracy zasad wykonywania pracy zdalnej. Po wielu miesiącach konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników, 24 maja br., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który z początkiem czerwca br. został opublikowany na stronie Sejmu. Oprócz zasad wykonywania pracy zdalnej, jego celem jest również wprowadzenie przepisów dotyczących kontroli trzeźwości pracowników.

Najważniejsze założenia projektu odnoszą się do:

  • definicji pracy zdalnej;
  • miejsca jej świadczenia;
  • w jaki sposób i z kim wykonywanie pracy w formie zdalnej może być uzgodnione;
  • polecenia wykonywania pracy zdalnej;
  • zasad wykonywania pracy zdalnej.

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

Nowelizacja wprowadzi również zmiany w zakresie kontroli trzeźwości pracowników (oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą).

Najważniejsze założenia projektu dotyczą:

  • przesłanek kontroli trzeźwości;
  • zgodnie z jakimi postanowieniami powinna być prowadzona taka kontrola;
  • powiadomieniu pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości;
  • metodach przeprowadzenia kontroli.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Jednocześnie, z uwagi na to, że projekt znajduje się na wczesnym etapie legislacyjnym, możemy przypuszczać, że przepisy ustawy ulegną zmianie na dalszych etapach prac w Sejmie.

Obecnie projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Rozbudowany tekst alertu dostępny jest TUTAJ.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wioletą Polak, kierującą zespołem prawa pracy.