W praktyce realizacji projektów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej czy też deszczowej często pojawia się konieczność zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia na jego terenie robót lub umieszczenia w nim określonych obiektów czy urządzeń. Czy forma i tryb udzielania przez zarządcę dróg zgody na zajęcie jest jasno uregulowana w przepisach? Wątpliwości wyjaśniają Marta MidlochAneta Citko w artykule na łamach czasopisma „Wodociągi i Kanalizacja” (nr (191)/2020).

Artykuł dostępny w e-czytelni ABRYS – link.