WKB doradzała funduszowi Avallon MBO Fund przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w Globema sp. z o.o. wraz z jej spółkami zależnymi w USA, Rumunii, Serbii i Czechach.

WKB zapewniła funduszowi Avallon MBO Fund kompleksowe wsparcie prawne w trakcie całego procesu transakcyjnego, w tym doradztwo w zakresie struktury transakcji, restrukturyzacji przedtransakcyjnej, negocjacji dokumentów transakcyjnych (umowy sprzedaży udziałów oraz umowy wspólników z menedżerami Globemy, którzy pozostaną zaangażowani w działalność Globemy po zamknięciu transakcji), a także doradztwo w zakresie uzyskania niezbędnych zgód na przeprowadzenie transakcji. WKB była również odpowiedzialna za przeprowadzenie prawnego due diligence Globemy.

Jakub Jędrzejak z pomocą Dominika Kulpy i Olgi Tajak doradzał klientowi we wszystkich aspektach transakcyjnych. Piotr Gajek zajmował się wszystkimi kwestiami związanymi z pomocą publiczną, natomiast Marcin Kembłowski był odpowiedzialny za kwestie nieruchomościowe. Michał Kalicki, przy wsparciu Sebastiana ŁysiaMarcina Lorenca, doradzał przy finansowaniu transakcji.

Proces due diligence był prowadzony przez interdyscyplinarny zespół prawników WKB, w skład którego wchodzili: Konrad Kropiwnicki (finansowanie), Piotr Popielarski (kwestie regulacyjne), Mateusz GajdaKarolina Kornelak (prawo pracy), Agnieszka Buksa (nieruchomości), Katarzyna Wójcikowska (kwestie korporacyjne); Aleksandra Bączykowska, Karolina Miksa, Julia JewgrafKlaudia Kacprzyk (IP, IT i ochrona danych); Anna Matsiyeuskaya, John Kędzierski (umowy materialne), Piotr Gajek (pomoc publiczna), Krzysztof Wasiewicz (spory sądowe), Marta Wasik (ubezpieczenia) i Tomasz Feliszewski (konkurencja).

Fundusz Avallon MBO jest jednym z najbardziej aktywnych funduszy private equity w Polsce, który uczestniczył w ponad 100 transakcjach typu management buy-out.

Globema jest wiodącym w Polsce, i działającym na całym świecie, dostawcą i integratorem kompleksowych rozwiązań w zakresie oprogramowania geoprzestrzennego, które usprawnia szereg procesów biznesowych na różnych poziomach – w tym m.in. w branży telekomunikacyjnej, czy w obszarze użyteczności publicznej.

Więcej informacji:

https://www.pb.pl/roszady-w-portfelu-avallonu-1153735

https://inwestycje.pl/gielda/fundusz-avallon-przejal-wiekszosciowe-udzialy-spolki-globema/