Logo
Wybrane doświadczenia
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzał m.in.:

  • Spółkom z branży budowlanej w postępowaniach spornych związanych z wykonywaniem inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, a także powstałych na gruncie rozliczenia gwarancji bankowych;
  • Spółkom komunalnym w sporach dotyczących realizacji inwestycji użyteczności publicznej;
  • Przedsiębiorcom z różnych branż w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w zakresie dochodzenia spornych wierzytelności od dłużnika;
  • Spółce w postępowaniu spornym powstałym na tle realizacji zastawu rejestrowego poprzez przejęcie przedsiębiorstwa;
  • bankom komercyjnym m.in. w postępowaniu sądowym w zakresie ustalenia odpowiedzialności banku za rzekome naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (procedury Anti-Money Laundering);
  • zagranicznemu klientowi w sporze arbitrażowym związanym z realizacją transakcji międzynarodowej, postępowanie prowadzone przed trybunałem arbitrażowym SCC.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?