Logo
Aktualności
WKB Legal Alert | Doręczanie pism sądowych przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych wciąż budzi wątpliwości
Od 3 lipca 2021 r. zasadą jest, że doręczanie pism sądowych w sprawach cywilnych pełnomocnikom profesjonalnym odbywa się poprzez umieszczanie ich treści w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Wprowadzenie tej regulacji nastąpiło bez równoczesnego dostosowania tego systemu do nowej funkcji oraz wydania aktu prawnego jasno określającego zasady dokonywania doręczeń.
Kancelaria WKB powołała zespół ds. sygnalistów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających
Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, WKB powołała multidycyplinarny zespół ds. sygnalistów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Zespół będzie kompleksowo doradzał przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom zarówno na etapie projektowania i wdrażania systemów umożliwienia zgłoszenia, jak i też prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
W prowadzonej przez WKB sprawie Sąd Najwyższy wydał uchwałę o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania spółek handlowych.
Zespół sporów sądowych WKB, reprezentując klienta z branży metalowej i budowlanej, doprowadził do wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w przedmiocie dopuszczalności pozytywnego ustalenia przez sąd na podstawie art. 189 k.p.c., że uchwała zgromadzenia została podjęta, mimo że w protokole odnotowano, że nie uzyskała wymaganej większości głosów.
WKB Legal Alert | Wszystkiego najkarniejszego w Nowym Roku
Polski ustawodawca albo już przyjął albo jest w trakcie pracy nad przepisami o charakterze karnym, które poszerzą zakres ryzyka odpowiedzialności karnej, jaką mogą ponosić osoby na kierowniczych stanowiskach , a nawet w niektórych przypadkach organizacje. W alercie WKB zespół prawa karnego we biznesie przedstawia krótki przegląd zmian.
Noworoczne awanse w kancelarii WKB
Od 1 stycznia 2022 r. do grona wspólników WKB dołączyli: Anna Flaga-Martynek (projekty infrastrukturalne), Marta Midloch (projekty infrastrukturalne oraz rynki kapitałowe), Marcin Smolarek (bankowość i finanse), Maciej Szambelańczyk (energetyka), Anna Wojciechowska (prawo spółek i ładu korporacyjnego) oraz Anna Wyrzykowska (nieruchomości i proces inwestycyjny). Nominacje partnerskie uzyskali dotychczasowi doradcy: Agata Szczepańczyk-Piwek (rynki kapitałowe i usługi finansowe), Sergiusz Urban (ochrona środowiska) oraz Jordan Zafirow (rozwiązywanie sporów). Awans na stanowisko doradcy otrzymali: Wojciech Kulczyk (konkurencja i konsumenci), Bartosz Łaski (nieruchomości i proces inwestycyjny) oraz Krzysztof Sikorski (energetyka).
international
Poczta Polska, przy wsparciu WKB, uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w wysokości 215 miliona złotych
WKB doradzała Poczcie Polskiej w wielomiesięcznym i skomplikowanym postępowaniu przed Komisją Europejską, które zakończyło się decyzją aprobującą pomoc publiczną na rzecz Poczty w wysokości ok. 215 milionów złotych (ok. 49 milionów euro) na pokrycie strat poniesionych w związku z pandemią COVID-19.
WKB sygnatariuszem „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”
Kancelaria WKB była jednym z sygnatariuszy porozumienia sektorowego zawartego między rządem a branżą PV. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dynamiki rozwoju tego sektora i wzmocnienie korzyści ekonomicznych krajowego przemysłu fotowoltaicznego. Reprezentantem WKB był Maciej Szambelańczyk, partner współzarządzający zespołem prawa energetycznego.
international
WKB doradzała funduszowi Avallon MBO przy nabyciu większości udziałów w Norlys AS
Prawnicy WKB doradzali Avallon MBO przy nabyciu 75% udziałów w Norlys AS wraz z jej spółkami zależnymi w Polsce, Szwecji i Francji - Grupa Norlys to międzynarodowy holding produkujący wysokiej jakości oświetlenie zewnętrzne dla branży oświetlenia profesjonalnego z głównym zakładem produkcyjnym w Nowym Sączu.