Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała Baltic Green I sp. z o.o., należącej do Grupy KGAL, na etapie wyboru wykonawcy dla projektu Wind Farm Kąty (Krasin), który zostanie zlokalizowany w Polsce. Nasze wsparcie obejmowało przygotowanie projektu umowy ściśle dostosowanej do indywidualnych wymagań klienta, udział w kilku rundach negocjacyjnych, w tym wprowadzanie zmian do umowy BoP, oraz nadzór procesu podpisywania umowy z wybranym oferentem.

Realizacja projektu przypadła konsorcjum dwóch czołowych wykonawców: Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. oraz P&Q sp. z o.o. Farma Wiatrowa Kąty (Krasin) o mocy zainstalowanej na poziomie 35,2 MW, generowanej przez 16 turbin Vestas, będzie zlokalizowana w gminie Pasłęk, około 80 km na południowy wschód od Gdańska. Zawarto już umowę na dostawę turbin wiatrowych; rozpoczęcie budowy planowane jest na jesień 2020, a przejęcie prac na wiosnę 2022.

Zespołem WKB kierowała Marta Midloch przy wsparciu Agaty KukawkiAnety Citko (w aspektach infrastrukturalnych), Macieja Szambelańczyka (w kwestiach energetycznych), Jakuba Pokrzywniaka oraz Marka Prętkiego (w zagadnieniach ubezpieczeniowych).

 

Informacje prasowe:

  • https://www.money.pl/gielda/konsorcjum-spolki-erbudu-ma-umowe-na-farme-wiatrowa-katy-za-42-82-mln-zl-netto-6560246680430721a.html
  • https://cleanerenergy.pl/2020/10/02/spolka-erbudu-ma-kolejna-umowe-na-budowe-farmy-wiatrowej/
  • https://forsal.pl/finanse/gielda/artykuly/7838197,konsorcjum-spolki-erbudu-ma-umowe-na-farme-wiatrowa-katy-za-4282-mln-zl-netto.html