Logo
Wybrane doświadczenia
Aktualności, publikacje, wydarzenia

Doradzała m.in.:

 • wiodącemu dostawcy usług procesowania płatności kartami płatniczymi przy finansowaniu szeregu akwizycji;
 • polskiemu bankowi przy transakcji finansowania akwizycyjnego spółki z branży IT;
 • polskim spółkom produkcyjnym przy transgranicznym finansowaniu akwizycyjnym i następującym połączeniem spółek;
 • polskiemu bankowi przy transakcji finansowania akwizycyjnego spółki z branży spożywczej;
 • polskiemu bankowi przy transakcji restrukturyzacji zadłużenia poprzez sprzedaż nieruchomości;
 • zagranicznemu podmiotowi finansującemu działalność podmiotów w branży rolniczej przy restrukturyzacji zadłużenia pożyczkobiorców;

 

 • spółkom z branży detalicznej przy transgranicznej restrukturyzacji zadłużenia;
 • podmiotowi udzielającemu podporządkowanego kredytu w związku z transgranicznym finansowaniem grupy kapitałowej z branży podróżniczej;
 • polskiemu bankowi przy transakcji finansowania budowy parku magazynowego;
 • wiodącemu inwestorowi nieruchomości przy projekcie finansowania budowy parku magazynowego;
 • wielu spółkom z różnych sektorów przy ich udziale w transgranicznym finansowaniu dłużnym grupy.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?