Z końcem czerwca 2018 roku pojawiła się na rynku ekspercka publikacja „Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń” opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer.
Jest to kompleksowy i praktyczny przewodnik po przepisach ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie w październiku bieżącego roku. Autorzy opracowania starają się zidentyfikować kluczowe dylematy powstające na gruncie nowych regulacji i zaproponować skuteczne rozwiązania uwzględniające praktykę funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Czytelnicy znajdą w nim odpowiedzi na szereg pytań związanych m.in. z obowiązkami informacyjnymi dystrybutorów ubezpieczeń, zasadami rozwiązywania reklamacji czy też zakresem odpowiedzialności i regułami rejestracji pośredników ubezpieczeniowych. Autorzy przybliżają również zagadnienia związane z kontrolą nad działalnością ubezpieczeniową oraz obowiązkami dystrybutorów ubezpieczeń wynikającymi z RODO.
Książka jest efektem pracy ekspertów WKB w zakresie ubezpieczeń oraz ochrony danych osobowych. Współautorami opracowania są: dr hab. Jakub Pokrzywniak (redakcja naukowa), dr Tomasz Kwieciński, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, dr Piotr Lissoń, Marek Prętki, dr Marek Porzeżyński, Anna UrbańczykAleksandra Przybysz.
Dalsze szczegóły na temat publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer.
Polecamy również:
Fragment publikacji „Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń” – link.
Artykuły poruszające zagadnienia omówione szerzej w opracowaniu, opublikowane na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego:
  • „Dystrybucja gwarancji ubezpieczeniowych” – dr. hab. Jakub Pokrzywniak (maj 2018 r.) – link;
  • „W dystrybucji” – Agnieszka Wiercińska-Krużewska i dr Marek Porzeżyński (kwiecień 2018 r.) – link;
  • „RAU po nowemu” – Marek Prętki (marzec 2018 r.) – link;
  • „Poza ustawą” – dr. hab. Jakub Pokrzywniak (luty 2018 r.) – link.