Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą przepisy stwarzające przedsiębiorcom nowe instrumenty oddziaływania na kształt umów zawieranych na rynku zamówień publicznych. Im lepiej  przedsiębiorcy przygotują się do stosowania nowych narzędzi, tym większe szanse, że zrealizowany zostanie cel ustawodawcy, którym jest zrównoważenie pozycji stron umów w sprawie zamówienia publicznego.

O nowych regulacjach w zakresie prawa zamówień publicznych pisze dr Jarosław Kola w artykule na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).